Snowball, de dansende kaketoe!

Snowball, een kaketoe die verblijft in een vogelopvang, lijkt van dansen te houden. Deze clip laat zien dat Snowball net als veel mensen maat kan houden!

Wetenschappers keken naar Youtube video's om te zien welke dieren dit kunnen. Alex, een Afrikaanse grijze
papegaai was beroemd omdat hij kon tellen en kleuren en vormen onderscheiden. Alex kon ook ook ritme houden. Het video-onderzoekje wees uit dat 14 verschillende papegaaiensoorten in staat zijn de maat te houden met muziek.De wetenschappers zeiden dat hun analyse uitwees dat de bewegingen van de vogels meer in overeenstemming waren met het ritme van de muziek dan je zou verwachten als er sprake van toeval zou zijn: 'We vonden sterk bewijsmateriaal dat ze synchroon aan het ritme bewogen, iets dat niet eerder bij andere soorten gezien werd'. De onderzoekers veronderstellen dat delen van het brein die gebruikt worden om geluiden na te doen ook betrokken zijn bij het vermogen om maat te houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten