Kraaien gebruiken gereedschap

De zogenoemde wipsnavelkraai is uitermate handig in het oplossen van problemen en het kiezen van het juiste gereedschap.

In eerdere experimenten ontdekte men al dat deze kraaien konden uitvogelen hoe ze met een bepaald soort gereedschap, zoals een haakje, voedsel konden pakken. Er werd ook geconstateerd dat ze soms stukjes metaal gingen buigen als er geen haakje beschikbaar was. In een recent onderzoek hebben kraaien zelfs een puzzel weten op te lossen waarbij ze verschillende soorten gereedschap moesten gebruiken in de juiste volgorde.

In de testruimte lagen vier transparante buizen. In één buis zat de prijs: iets lekkers wat de kraai niet kon pakken, maar wel kon zien. In de andere buizen zaten stokjes van verschillende lengtes met haakjes, ook hier kon de kraai niet bij. Er lag tenslotte een los klein stokje met een haakje in de testruimte, zodat de kraai een begin kon maken met deze moeilijke puzzel, met de lekkernij als beloning.

De kraai heeft volledig zelfstandig uitgedokterd dat ze het kleinste stokje nodig had om de iets grotere te pakken, en vervolgens die nodig had om de grootste te pakken. Met het grootste kon ze uiteindelijk bij de lekkernij.Onderzoekers van de universiteit van Oxford hebben het gebruik van gereedschappen bij de wipsnavelkraai in het wild geobserveerd. Ze gebruiken gereedschappen voor allerlei doeleinden, zoals voor het vissen naar larven in dood hout. Voor sommige klusjes gebruiken ze zelfs vaker een stuk gereedschap dan hun snavel. Net zoals de kraaien die de laboratoriumtest deden, lijken de wilde kraaien het juiste stuk gereedschap voor de juiste klus te kunnen selecteren. Voor diepere gaten gebruiken ze langere instrumenten en ze gebruiken liever bladsteeltjes dan dunne takjes. Volwassen kraaien zijn behendiger in het gebruik van gereedschap dan jongere kraaien. Het lijkt er dus op dat ze over het vermogen beschikken om zichzelf iets aan te leren en hun technieken gedurende hun leven te verfijnen.Bronnen:
1.Bluff, L.A., Troscianko, A., Weir, A.S., Kacelnik, A., Rutz, C. (2010)  Tool use by wild New Caledonian crows at natural foraging sites. Proceedings of the Royal Society B. doi: 10.1098/rspb.2009.1953

2. Behavioural Ecology Research Group at Oxford University

Geen opmerkingen:

Een reactie posten