Bijenhersenen overtreffen computer

Uit een recent onderzoek van de Londense Royal Holloway University is naar voren gekomen dat bijen complexe wiskundige probleemstellingen kunnen oplossen waar computers dagen over kunnen doen.

 
Als een bij bloemen heeft ontdekt, zal hij vaker naar die plek teruggaan. Maar bijen bezoeken die ontdekte bloemen niet in een willekeurige volgorde of op de volgorde waarop ze ze hebben ontdekt. Bijen rekenen namelijk uit wat de kortste route is langs alle bloemen. Dat betekent dat ze het zogenaamde handelsreizigersprobleem kunnen oplossen. Dit houdt in dat je moet berekenen wat de kortste route is langs een bepaald aantal locaties als je alle gewenste locaties één keer wilt bezoeken. Een computer zal aan de hand van de lengte tussen alle locaties vergelijken welke route de kortste is.

Dr Nigel Raine van de faculteit biologie van de Royal Holloway University zegt hierover het volgende: “Foeragerende bijen lossen elke dag handelsreizigersproblemen op. Ze vliegen langs bloemen op verschillende locaties en aangezien het bijen veel energie kost om te vliegen, zoeken ze uit wat de kortste route is om energie te sparen.”

Wetenschappers hebben deze ontdekking gedaan aan de hand van een experiment met een groep bijen en een verzameling kunstbloemen. Nadat de bijen de bloemen hadden geïnspecteerd, bepaalden ze direct de kortste route tussen alle bloemen om zo tijd en energie te besparen. “Ondanks het feit dat bijen maar kleine hersenen hebben, zijn ze tot dit bijzondere prestaties in staat”, aldus Raine.

Bron:
Guardian.co.uk. ‘Bees’ tiny brains beat computers’. http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/24/bees-route-finding-problems. Sunday 24 October 2010 (Geraadpleegd op 2 November 2010).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten