Bijenhersenen overtreffen computer

Uit een recent onderzoek van de Londense Royal Holloway University is naar voren gekomen dat bijen complexe wiskundige probleemstellingen kunnen oplossen waar computers dagen over kunnen doen.

 
Als een bij bloemen heeft ontdekt, zal hij vaker naar die plek teruggaan. Maar bijen bezoeken die ontdekte bloemen niet in een willekeurige volgorde of op de volgorde waarop ze ze hebben ontdekt. Bijen rekenen namelijk uit wat de kortste route is langs alle bloemen. Dat betekent dat ze het zogenaamde handelsreizigersprobleem kunnen oplossen. Dit houdt in dat je moet berekenen wat de kortste route is langs een bepaald aantal locaties als je alle gewenste locaties één keer wilt bezoeken. Een computer zal aan de hand van de lengte tussen alle locaties vergelijken welke route de kortste is.

Dr Nigel Raine van de faculteit biologie van de Royal Holloway University zegt hierover het volgende: “Foeragerende bijen lossen elke dag handelsreizigersproblemen op. Ze vliegen langs bloemen op verschillende locaties en aangezien het bijen veel energie kost om te vliegen, zoeken ze uit wat de kortste route is om energie te sparen.”

Wetenschappers hebben deze ontdekking gedaan aan de hand van een experiment met een groep bijen en een verzameling kunstbloemen. Nadat de bijen de bloemen hadden geïnspecteerd, bepaalden ze direct de kortste route tussen alle bloemen om zo tijd en energie te besparen. “Ondanks het feit dat bijen maar kleine hersenen hebben, zijn ze tot dit bijzondere prestaties in staat”, aldus Raine.

Bron:
Guardian.co.uk. ‘Bees’ tiny brains beat computers’. http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/24/bees-route-finding-problems. Sunday 24 October 2010 (Geraadpleegd op 2 November 2010).

Chimpansees en koeien hebben een eigen muzieksmaak


De babychimpansee Sakura laat zien dat chimpansees van melodische muziek houden. Uit een experiment bleek dat Sakura liever naar een fijne melodie luisterde dan naar dissonante akkoorden.

Dit geeft ons wederom een fascinerend kijkje in de belevingswereld van chimpansees. In dit geval bevindt Sakura zich in gevangenschap, in een door mensen ontworpen leefomgeving die onnatuurlijk is voor een chimpansee. Het feit dat Sakura in deze omgeving weet wat haar te doen staat, namelijk haar muzieksmaak aangeven, bewijst dat chimpansees beschikken over een bepaalde mate van bewustzijn en intelligentie.

Maar Sakura is niet de enige die van zoetgevooisde klanken houdt. In 2001 is er een wetenschappelijk experiment gedaan om te bepalen hoe koeien reageerden op snelle beats en rustigere muziek. De onderzoekers zeiden hierover het volgende: “We hebben ontdekt dat rustige muziek de melkproductie bevordert. Misschien komt dit omdat de koeien, net als mensen, ontspannen bij het horen van rustige muziek.’”
Koeien houden van kalmerende muziek. Foto: Compassion in World Farming / Karen Playford

Ondanks het feit dat er steeds meer bewijzen worden geleverd voor het feit dat dieren ook beschikken over gevoel en intelligentie, lijken de meeste mensen dit maar moeilijk te kunnen accepteren. Men blijft vaak vasthouden aan de “mensen versus dieren”-opvatting die mensen zelf in het leven hebben geroepen.

Voorheen dacht men dat dergelijke keuzes en voorkeur voor muziek een "uniek menselijke eigenschap" was. Sakura en de koeien hebben het tegendeel bewezen!