Films van Compassion in World Farming

Compassion in World Farming heeft een aantal films geproduceerd die minstens zo fascinerend zijn als de natuurdocumentaires die vaak op de tv te zien zijn. Ze werpen een verhelderende blik op het leven van de intelligente en gevoelige dieren die worden gehouden in de hedendaagse vee-industrie. We zien wilde zwijnen en kamhoenders langskomen, die de voorouders zijn van de varkens en kippen die nu in de vee-industrie leven en er is duidelijk te zien dat het gedragspatroon van onze ‘moderne’ boerderijdieren nog steeds grotendeels lijkt op die van hun wilde neven en nichten.Misschien is het moederinstinct wel de sterkste natuurlijke drift

Moderne boerderijen staan zeer ver af van de natuur. Een hen in een kale kooi kan haar vleugels niet eens uitslaan, laat staan het natuurlijke gedrag vertonen dat zo belangrijk is voor haar lichamelijke en geestelijke welzijn.

Biggen die leven in een overvol en kaal hok genieten maar weinig van hun jonge leventje en kunnen uit verveling in de staarten van hun soortgenootjes gaan bijten: een trieste stresscyclus. Hun moeders worden soms gehouden in zeugenstallen of werphokken en die ruimtes zijn zo klein dat de zeugen niet eens kunnen omdraaien. De grootschalige vee-industrie vormt ook een zware belasting voor het milieu, onze watervoorziening en graanproductie. Het overmatig consumeren van vlees en zuivel kan de menselijke gezondheid schaden.

Als we minder dieren onder betere omstandigheden gaan houden, profiteren zowel de dieren, de mensen als de planeet daarvan. Boerderijdieren zijn gevoelige en intelligente wezens, maar als ze onder de juiste omstandigheden worden gehouden, kunnen ze net als ons van het leven genieten.


Als boerderijdieren onder betere omstandigheden worden gehouden kunnen
ze van het leven genieten


Vaak wordt er in documentaires over bedreigde wilde diersoorten niet verteld wat we kunnen doen om te helpen, maar in de films van Compassion in World Farming is dat wel het geval. De dieren in de huidige vee-industrie worden natuurlijk niet met uitsterven bedreigd, maar hun welzijnsrecht wordt wel geschonden!

In de films wordt stilgestaan bij wat we kunnen doen om dieren in de vee-industrie een dierwaardiger bestaan te bieden. Op scharrelboerderijen en biologische boerderijen is de kwaliteit van het dierenleven bijvoorbeeld al een stuk beter. We kunnen er dus voor kiezen om minder vlees en zuivel te consumeren en bovendien alleen nog maar scharrelvlees of biologisch vlees te eten.

De film ‘Mens, dier en voedsel’ is interessant voor iedereen, maar wordt vooral veel gebruikt op scholen (voor jongeren vanaf ongeveer 14 jaar). De film is in drie delen op ons YouTube-kanaal te bekijken of te koop als DVD bij Compassion in World Farming.

Dit zijn de links:
Mens, dier en voedsel (deel 1): Voedsel van dieren, varkenshouderij en legkippen. Hoe leven ze in de vee-industrie en zijn er alternatieven?

Mens, dier en voedsel (deel 2): Vleeskippen: hoe leven ze in de vee-industrie en zijn er alternatieven? En: landbouwdieren hebben gevoel en zijn slimmer dan veel mensen denken.

Mens, dier en voedsel (deel 3)
: Voedsel voor iedereen, en: wat kies jij?

Voor jongere kinderen heeft Compassion de film ‘Dieren of dingen?’ gemaakt. De film is in twee delen op ons YouTube-kanaal te bekijken of te koop als DVD bij Compassion in World Farming.

Hierbij de links:
Dieren of dingen? (deel 1): Voedsel van dieren, dieren zijn slimmer dan veel mensen denken en hoe zou het zijn als je les krijgt in een overvol, donker lokaal? Selectief fokken van kippen.

Dieren of dingen? (deel 2)
: Legbatterijen, biologisch vlees, en: bio-industrie verspilt energie en voedsel, wat kies jij?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten